Samen naar een coronaveilige vereniging
Disclaimer

Niettegenstaande wij zorgvuldig te werk te gaan om de risico's op een corona-besmetting te vermijden kunnen wij, gezien de aard van het COVID-19-virus, niet garanderen dat er niemand besmet zal raken bij deelname aan onze activiteiten.

Heb je ideeën of voorstellen om de maatregelen aan te passen of uit te breiden aarzel dan zeker niet ons deze mee te delen via jouw 'coronaverantwoordelijke'.Algemene voorschriften

Heropstart Harmonieorkest, Jeugdharmonie & Muziekclub

De minister van cultuur besliste op 26/06/2020 om toelating te geven voor het heropstarten van de blaasmuziek vanaf 01/07/2020.

De in stand te houden afstand tijdens repetities bedraagt 2m. Dit betekent 1 muzikant (blazer) per 4m².

Verdere informatie omtrent onze heropstart volgt asap.


Gepubliceerd op : 09/06/2020
Door : DB
Laatst gewijzigd op : 26/06/2020

Heropstart Drumband op 19/06/2020

De heropstart gebeurt onder specifieke voorwaarden en voorschriften die bepaald werden door de veiligheidsraad in overleg met de GEES. VLAMO vertegenwoordigt daarbij de amateurmuziek.

In het licht van deze bepalingen heeft het bestuur diverse maatregelen, regels en aanbevelingen uitgewerkt die een coronaveilig verenigingsleven mogelijk moeten maken.

Op deze website kan je alles raadplegen.

Alle beslissingen worden of werden je eveneens per e-mail meegedeeld door de voorzitter of de verantwoordelijke voor de geleding.


Gepubliceerd op : 09/06/2020
Door : DB
Laatst gewijzigd op : 09/06/2020

Coronaverantwoordelijke

Bij iedere repetitie/activiteit is er een coronaverantwoordelijke aangeduid die er moet op toezien dat de voorschriften gerespecteerd worden en ze waar nodig aangepast kunnen worden.

Dank om de opmerkingen van de coronaverantwoordelijke ter harte te nemen.


Gepubliceerd op : 09/06/2020
Door : DB
Laatst gewijzigd op : 09/06/2020

Verplaatsingen in het lokaal

Blijf steeds zoveel mogelijk rechts. In de lokalen is de verplaatsingsstroom steeds tegenwijzerzin. Zodoende blijf je steeds rechts.

Op de trap naar de eerste verdieping houdt iedereen rechts (zowel stijgers als dalers).

Op de trap naar de bovenzaal hebben 'dalers' steeds voorrang ! Stijgers wachten tot de trap vrij is.


Gepubliceerd op : 09/06/2020
Door : DB
Laatst gewijzigd op : 26/06/2020

Bekijk ook de voorschriften per geleding !

In het menu op de linker kant kan je ook klikken op de geleding waarvoor je de bepalingen nodig hebt. Vergeet deze niet na te kijken !


Gepubliceerd op : 09/06/2020
Door : DB
Laatst gewijzigd op : 09/06/2020

Afstand houden !

Hou ten allen tijde minstens 1,5 m afstand tenzij dit onmogelijk is. Draag in dergelijk geval dan zeker een mondmasker.

De afstand tussen blazers bij het repeteren moet minstens 2m bedragen. Dus 1 muzikant per 4m².


Gepubliceerd op : 09/06/2020
Door : DB
Laatst gewijzigd op : 09/06/2020

Mondmasker verplicht !

Het dragen van een mondmasker is verplicht bij het binnenkomen en het weggaan. Van zodra plaats is genomen op de voor U bedoelde plaats mag het mondmasker afgezet worden. Bij het verlaten van uw plaats het mondmasker eerst opzetten.

Iedereen brengt zijn eigen mondmasker mee !


Gepubliceerd op : 09/06/2020
Door : DB
Laatst gewijzigd op : 09/06/2020

Handen wassen/ontsmetten !

Was veelvuldig jouw handen of ontsmet ze regelmatig.

De producten hiervoor zijn in het lokaal ter beschikking.


Gepubliceerd op : 09/06/2020
Door : DB
Laatst gewijzigd op : 09/06/2020

Toiletgebruik : ontsmetten is de boodschap !

Het damestoilet moet voor en na ieder gebruik ontsmet worden door de gebruik(st)er. Ontsmettingsproducten zijn ter beschikking.

De drukknop van de urinoir wordt voor en na iedere repetitie ontsmet.

Ontsmet na ieder gebruik van het toilet ook jouw handen.


Gepubliceerd op : 09/06/2020
Door : DB
Laatst gewijzigd op : 09/06/2020

Handen drukken, niezen en hoesten

We begroeten elkaar NIET met een handdruk.

Niezen en hoesten doen we in de elleboogarmholte.


Gepubliceerd op : 09/06/2020
Door : DB
Laatst gewijzigd op : 09/06/2020

Spelen en 'rondhangen' in onze lokalen

Het is VERBODEN om in de lokalen rond te 'hangen' of er te spelen.


Gepubliceerd op : 09/06/2020
Door : DB
Laatst gewijzigd op : 09/06/2020

Verluchting : deuren/ramen

Om een zo goed mogelijke verluchting te bekomen moeten deuren en ramen open blijven

Inkomdeur beneden moet open blijven.
Bovenzaal : enkele ramen worden open gezet.
De klapvensters in de repetitieruimte blijven open.

Dit geldt ook indien de weersomstandigheden eerder aan de koude kant zijn. Voorzie desnoods een extra trui !


Gepubliceerd op : 09/06/2020
Door : DB
Laatst gewijzigd op : 09/06/2020

Ziek ? Besmet ?

Ben je ziek of besmet, dan kom je niet naar de repetitie of de activiteit !

Mocht je ziek worden dan zouden wij het op prijs stellen mocht je ons verwittigen indien dit ingevolge corona is.

Wie in contact gekomen is met een besmette persoon blijft 2 weken afwezig op repetities.

Verwittigen naar : voorzitter@congregatie.be


Gepubliceerd op : 09/06/2020
Door : DB
Laatst gewijzigd op : 09/06/2020

Tracing

Overeenkomstig de beslissing van de minister moeten wij alle aanwezigheden bijhouden teneinde de lijst bij een vraag van de Vlaamse tracers te kunnen voorleggen.

Mocht je ziek worden dan zouden wij het op prijs stellen mocht je ons verwittigen indien dit ingevolge corona is. Van zodra wij een melding ontvangen van een corona besmetting zullen wij alle leden die met de besmette persoon in contact gekomen zijn op de repetitie(s)/activiteit(en) verwittigen zodat ze zich kunnen laten testen.

Uiteraard geven wij de naam van de besmette persoon niet vrij.

Verwittigen naar : voorzitter@congregatie.be


Gepubliceerd op : 09/06/2020
Door : DB
Laatst gewijzigd op : 09/06/2020

Risicogroep ?

Behoor je tot de risicogroep op besmetting neem dan een hervatting van de activiteiten binnen onze vereniging zorgvuldig in overweging !

Nog even afwezig zijn is trouwens niet zo erg.

Jouw veiligheid en gezondheid komen op de eerste plaats !


Gepubliceerd op : 09/06/2020
Door : DB
Laatst gewijzigd op : 09/06/2020


© 2020 - Koninklijke Harmonie van de Congregatie v.z.w. - Izegem - www.congregatie.be | Opmerkingen in verband met deze website : yves@congregatie.be